Festivalreglement

Ticketvoorwaarden

o   Tickets zijn persoonsgebonden. De organisatie heeft het recht de identiteit van de koper te controleren aan de inkom.

o   Tickets kunnen niet worden omgeruild.

o   De koper is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar ticket. Het verlies of diefstal van een ticket kan niet worden vergoed door Backyard Festival.

o   De organisatie van Backyard Festival is niet verantwoordelijk voor letsels of schade opgelopen op het festival- of campingterrein, noch voor de gevolgen van onvoorziene weersomstandigheden of overmacht.

o   Op het festival- en campingterrein zal worden gefotografeerd en gefilmd. Door deel te nemen aan het festival geeft de festivalbezoeker toestemming te worden opgenomen. Het  beeldmateriaal zal later worden gepubliceerd op https://www.backyardfestival.be/, de Facebookpagina en onze Instagrampagina.

o   De organisatie behoudt zich het recht de bagage van de bezoekers te controleren op artikelen die conform het huisreglement niet toegestaan zijn op het festivalterrein of de camping.

o   De organisatie behoudt zich het recht om de toegang te weigeren of het toegangsbewijs van een bezoeker in te trekken op grond van bepalingen vastgelegd in het huisreglement.

Huisreglement

o   Het festivalterrein en de camping openen op 11 september om 13u00 en sluiten op 13 september om 12u00. Toegang tot het terrein en de camping is enkel mogelijk op vertoon van een geldig festivalticket of polsbandje.

o   Een geldig festivalticket of polsbandje geeft recht op toegang tot de camping en deelname aan het ontbijt.

o   De camping maakt integraal deel uit van het festivalterrein. Het huisreglement en de ticketvoorwaarden zijn bijgevolg van kracht zowel op de camping als op het festivalterrein.

o   Wapens, drugs, scherpe voorwerpen en andere voorwerpen die als gevaarlijk beschouwd kunnen worden, zijn ten strengste verboden op het festival- en campingterrein.

o   Het is niet toegestaan eigen drank of eten mee te nemen op het festival- en campingterrein.

o   Vuur maken is ten strengste verboden op het festival- en campingterrein. Gasvuurtjes, barbecues, kaarsen en vuurwerk zijn bijgevolg niet toegestaan.

o   Honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten op het festival- en campingterrein.

o   Mobilhomes, campers, caravans en andere kampeervoertuigen zijn verboden op het festivalterrein en op de camping.

o   De organisatie behoudt zich het recht de bagage van de bezoekers te controleren op artikelen die conform het huisreglement niet toegestaan zijn op het festivalterrein of de camping.

o   Geweld en/of vechtpartijen, diefstal of het opzettelijk beschadigen van materiaal van de organisatie of andere bezoekers worden niet getolereerd.

o   De festivalbezoeker wordt geacht respect te hebben voor medebezoekers, de organisatie, buurtbewoners en de omgeving.

o   Backyard Festival volgt een geen-afval-plan. In dit kader wordt er onder meer bier uit glazen flesjes geschonken. Het is daarom belangrijk voor de veiligheid van u en andere festivalbezoekers dat lege glazen flesjes naar de toog worden gebracht.

o   Er is gratis gehoorbescherming beschikbaar aan de toog.

o   Verloren voorwerpen worden ingezameld aan de inkom. Bezoekers die iets verloren zijn, kunnen aan de inkom hierover navraag doen of één van de medewerkers op het terrein aanspreken.

COVID19

Om zorgeloos te kunnen feesten, maakt Backyard Festival gebruik van het Covid Safe Ticket voor alle bezoekers, medewerkers en artiesten. Het voorleggen van een geldig CST in combinatie met je identiteitskaart is een voorwaarde om toegang te krijgen tot het festivalterrein. Belgische bezoekers dienen een geldige QR-code in de CovidSafeBE-app (http://covidsafe.be/) of op papier aan te bieden. Internationale bezoekers dienen hun Europees Digitaal Covid Certificaat voor te leggen. Er is geen testzone voorzien en het dus niet mogelijk om ter plaatse nog een test te laten afnemen.
Wie het terrein verlaat en later terug komt, zal gevraagd worden om opnieuw het CST voor te leggen.

Het Covid Safe Ticket wordt gecontroleerd aan de hoofdingang van het festival. Bezoekers die op onze camping willen verblijven, moeten daar eerst hun ticket gaan inwisselen voor een festivalbandje.

Eventuele vragen over deze regeling zijn welkom via info@backyardfestival.be